Lek Obz 5/2021PREHĽADOVÁ PRÁCA
Katarína VLČKOVÁ, Denisa ČELOVSKÁ: Hypertenziou indukované orgánové poškodenie - kompas v reklasifikácii kardiovaskulárneho rizika hypertonikov a hodnotení efektivity liečby        
Lukáš ŠEBESTA, Magdaléna JABLONICKÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Nové možnosti riešenia rezistencie na hormonálnu liečbu karcinómu prsníka        


Mária PLIŠOVÁ, Drahomír PALENČÁR, Jozef BEŇUŠKA: Typy zlomenín a liečba metakarpálnych kostí        
Tatiana KIMÁKOVÁ, Marián BERNADIČ, Ivan UHER, Mariana RAČKOVÁ: Oxidačný stres a rizikové faktory životného štýlu

    
KLINICKÁ ŠTÚDIA
Nataliia Vasylivna GUBINA, Vasyl Hryhorovych MISHCHUK, Iryna Hryhorivna KUPNOVYTSKA, Halyna O. STUPNITSKA: Sporadické zápalové markery a hladiny grelínu u pacientov so skorými štádiami chronického ochorenia obličiek na pozadí obezity        
Ivan LISNYY, Olesya ZAKALSKA, Dmytro DMYTRIIEV, Kostiantyn DMYTRIIEV, Oleksandr DOBROVANOV: Preemptívna analgézia s požitím nesteroidových protizápalových liekov. Randomizovaná dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia
Loading...