SÚHRN
Prezentujeme kazuistiku ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 u 68-ročného muža s hypertenziou, hospitalizovaného pre progresívnu dýchavičnosť pri bilaterálnej pneumónii spôsobenej SARS-CoV-2, pre ktorú bol pacient liečený remdesivirom v kombinácii so širokospektrálnymi antibiotikami.


Kľúčové slová: COVID-19, SARS-CoV-2, vírusová pneumónia, remdesivir, antibiotiká.
Lek Obz, 70, 2021, č. 4, s. 161 – 164


Viera FIRMENTOVÁ 1, Adriána LIPTÁKOVÁ 2

1 FPML s.r.o., Privátne mikrobiologické laboratórium, Stará Ľubovňa
2 Mikrobiologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského a Univerzitná nemocnica, Bratislava,
prednosta Dr.h.c. prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc.


Citácia:
FIRMENTOVÁ V., LIPTÁKOVÁ A.: Prípad ťažkého priebehu ochorenia covid-19 komplikovaný sekundárnou baktériovou infekciou. Lek Obz, 70, 2021, č. 4, s. 161 – 164


Login Form