Lek Obz 4/2021Prehľadová práca
Ivan JOB, Imrich BEER, Miroslav FERENČÍK, Radovan ZACHAROVSKÝ: Mimotelový obeh ako spúšťač vazodilatačného šoku  po kardiochirurgických operáciách        
Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Peter MIKUS: Rómski seniori

       
Zoltan SIGAL, Sergey ZINCHENKO, Olga SURNINA, Olga SIGAL, Sophia SIGAL: Contralateral arterial flows interaction by reference to Doppler ultrasonography        
Lucia ANDELOVÁ, Miroslav KILIAN, Michal MAGALA, Denisa NIKODEMOVÁ, Peter ŠIMKO: Používanie ionizujúceho žiarenia na operačných sálach úrazovej chirurgie  


Klinická štúdia
Zuzana ŠIMKOVÁ GABRIELOVÁ, Lukáš ŠIMKO, Pavol MACHO, Lucia DEMEŠOVÁ: Experimentálne využitie indocyanínovej zelenej v terapii malígneho melanómu        
Andrii SIDOROV, Yurii MOSTOVOY, Natalia SLEPCHENKO, Kostiantyn DMYTRIIEV, Oleksandr DOBROVANOV: Optimalizácia dodržiavania liečby CHOCHP: Aké výsledky možno dosiahnuť?   

    
Kazuistika
Viera FIRMENTOVÁ,  Adriána LIPTÁKOVÁ: Prípad ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 komplikovaný sekundárnou baktériovou infekciou   
Loading...