Lek Obz 3/2021Prehľadová práca
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Peter GAVORNÍK, Fedor ŠIMKO: Biomarkery ako prostriedok  precizovania manažmentu chronického zlyhania srdca   

    
Klinické štúdie
Mária KOLESÁROVÁ, Denisa DERCOVÁ, Jozef CHOVANEC, Hedviga KOŠUTHOVÁ: Cielená liečba lokálne pokročilého a metastatického karcinómu obličky        
Pavol OMANÍK, Natália DAUMOVÁ, Veronika CHRENKOVÁ, Jozef BABALA: Ortotická liečba pectus carinatum u detí a adolescentov     

Prehľadové práce

Rastislav EDELSTEIN, Marek MATAJS, Phuong Truc PHAM, Vladimír JAVORKA: Halitóza – epidemiológia, etiológia a klinický manažment        
Lucia MIKURČÍKOVÁ, Ivana TRELLOVÁ: Typy experimentálnych dizajnov v jednoprípadových výskumných štúdiách        

Kazuistika
Dmytro DMYTRIIEV, Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRALINSKY,  Kostiantyn  DMYTRIIEV, Mykola MELNYCHENKO: Klinický prípad úspešnej skúsenosti využitia vhodného režimu pľúcnej ventilácie u pacienta s intersticiálnou pneumóniou  COVID-19 pozitLoading...