Lek Obz 2/2021Klinická štúdia
Elvin A. MELIKOV, Alexey Y. DROBYSHEV, Sergey V. SHAMRIN, Andrey A. MITEREV:  Použitie distrakčnej osteogenézy na vaskularizované autografty u pacientov s defektami kĺbov a deformitami rôznej etiológie       

 
Experimentálna práca
Viktor  KONOPLITSKIY, Ruslan SHAVLIUK, Dmytro DMYTRIIEV, Kostiantyn  DMYTRIIEV, Serhii MAISTRUK, Oleksandr  DOBROVANOV, Marián VIDIŠČÁK: Modelovanie a matematické odôvodnenie chirurgického prístupu v mini-invazívnej chirurgickej liečbe pylonidálnej choroby u detí        


Klinické štúdie
Martina MIKOLAJČÍKOVÁ, Peter MIKOLAJČÍK, Veronika FERENČÍKOVÁ, Ľudovít MUŠÁK, Zdenka MATUŠKOVÁ, Gabriela HUBENÁ, Petra KUSZIOVÁ, Oto OSINA: Profesionálny syndróm karpálneho tunela a vybrané komorbidity        
Liliya S. BABINETS, Iryna M. HALABITSKA: Charakteristika kĺbovej bolesti u pacientov s osteoporózou a insuficienciou exokrinného pankreasu        
Róbert OCHABA, Ladislava WSÓLOVÁ, Veronika DANIHELOVÁ, Margaréta KAČMÁRIKOVÁ, Dana PETRANOVÁ: Zmeny v stravovacích návykoch u dospelej populácie      

  
Prehľadová práca
Stela KAŠPEROVÁ, Barbora KAŠPEROVÁ, Emőke ŠTEŇOVÁ: Polieková horúčka        


Kazuistika
Martin ROMANCIK, Peter HLAVCAK, Monika KUZMA: Chondrosarkóm skróta: zriedkavý tumorLoading...