V roku 2019 sa časopis stal členom ICMJE. Pri tej príležitosti boli prerobené Pokyny pre autorov a doplnené aj ďalšie vyžadované náležitosti (v slovenčine aj angličtine). Dovoľujeme si upozorniť, že redakcia vyžaduje podľa medzinárodných štandardov spolu s rukopisom aj zaslanie dvoch dokumentov - Licenčnej zmluvy a Prehlásenia o konflikte záujmov.

Rok 2021

  • Distribuované číslo 11/2020
  • V súvislosti s ukončením podpory FLASH sme prerobili všetky dostupné čísla na čítanie.
  • Doplnené číslo Lekárskeho obzoru 5/2021 na čítanie (všetky dostupné čísla sú zverejnené v slovenskom obsahu)
  • Začali sme do súhrnov jednotlivých článkov (na záver) pridávať citačný odkaz. Takže stačí skopírovať ho a pridať do literatúry vlastného článku.

Rok 2020

  • Vydané číslo 11/2020, dostupný Lekársky obzor 5/2020 na voľné čítanie (spustíte v každom slovenskom obsahu čísla kliknutím na spodný - väčší - obrázok obálky časopisu)
  • Doplnený obsah ročníka 2019
  • Doplnené celé čísla časopisov za rok 2019 (dostupné v každom obsahu čísla kliknutím na spodný - väčší - obrázok obálky časopisu) (Pozor: je potrebné povoliť FLASH)
  • Rozhodnutím vydavateľa časopisu (SZU) sa zvyšuje cena predplatného na 30 Eur/rok