Lekársky obzor 2021

Lekársky obzor 2021

ISSN 0457-4214


Šéfredaktor: prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. Zástupca vedúceho redaktora: prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc. Výkonní redaktori: MUDr. Miroslav Žigrai, PhD., a MUDr. Miroslav Kilian, PhD. Jazyková redaktorka: PhDr. Helena Bernadičová.

V roku 2019 sa časopis stal členom ICMJE. Pri tej príležitosti boli prerobené Pokyny pre autorov a doplnené aj ďalšie vyžadované náležitosti (v slovenčine aj angličtine). Dovoľujeme si upozorniť, že redakcia vyžaduje podľa medzinárodných štandardov spolu s rukopisom aj zaslanie dvoch dokumentov - Licenčnej zmluvy a Prehlásenia o konflikte záujmov.

Rok 2021

  • Distribuované číslo 11/2020
  • V súvislosti s ukončením podpory FLASH sme prerobili všetky dostupné čísla na čítanie.
  • Doplnené číslo Lekárskeho obzoru 5/2021 na čítanie (všetky dostupné čísla sú zverejnené v slovenskom obsahu)

Podkategórie

Lekársky obzor 12/2021

Lekársky obzor 11/2021

Lekársky obzor 10/2021

Lekársky obzor 9/2021

Vychádza s voľne vkladanou prílohou ŠVOČ 2021

Lekársky obzor 7-8/2021

Lekársky obzor 6/2021

Lekársky obzor 5/2021

Lekársky obzor 4/2021

Lekársky obzor 3/2021

Lekársky obzor 2/2021

Lekársky obzor 1/2021