Lek Obz 12/2020Pôvodné práce
Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Mária KOMLÓSI, Zuzana RAUSOVÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Viliam MOJTO: Znížené hladiny  koenzýmu Q10 a biologická dostupnosť ubichinolu u pacientov s chronickým ochorením obličiek
Martina HORVÁTHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Oľga ULIČNÁ, Oľga VANČOVÁ, Jana MUCHOVÁ: Účinok orechového oleja na zápalové a pro-aterogénne markery   pri experimentálnom diabete


Prehľadové práce
Michaela ŽIŠKOVÁ, Marek STRAKA, Martina DUBINOVÁ, Adriána LIPTÁKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia ako alternatívna terapia neurologických ochorení
Ingrid ŠKORŇOVÁ, Tomáš BOLEK, Martin SCHNIERER,  Lucia STANČIAKOVÁ, Ján STAŠKO, Monika BRUNCLÍKOVÁ, Ján HUDEČEK, Matej SAMOŠ, Peter KUBISZ:   Priame perorálne antikoagulanciá a ich účinky na koagulačné testy
Ivan BRYCHTA: Autoimúnna tyroiditída - chirurgická liečba
Ľudovít DANIHEL, Matúš RAJČOK, Kristína MOSNÁ, Mária NOVISEDLÁKOVÁ, Miriam DRAHOKOUPILOVÁ, Milan ORAVSKÝ,  Marián ČERNÝ, Milan SCHNORRER:   Trendy liečby nemetastázujúceho karcinómu konečníka z chirurgického hľadiska


Klinické štúdie a aktuality
Kamila MELNIKOV, František ONDRISKA, Vojtech BOLDIŠ, Pavol ŠČASNÝ, Ondrej LACHKÝ, Ján VOJTAŠŠÁK: Latentná toxoplazmóza v tehotenstve a jej vplyv    na vybrané parametrické údaje novorodencov
Adam STEBEL, Barbora HOCKOVÁ,  Dorota ŠTORCELOVÁ, Juraj ABELOVSKÝ, Rastislav SLÁVIK, Peter STANKO: Osteonekróza čeľuste – liečba terminálneho štádia mikrovaskulárnym fibulárnym lalokom
Michal BERNADIČ, Jr., BERNADIČ Marián: Príspevok k etiopatogenéze nádorových ochorení – superinformačný systém organizmu

Kronika Lekárskeho obzoru
Marián BERNADIČ, Ján ŠTENCL: Zomrel prof. Michal Valent

Autorský index
Vecný index


 

Loading...