SÚHRN
Zlomeniny zygomatikomaxilárneho komplexu patria medzi najčastejšie zlomeniny strednej tretiny tváre. Je to spôsobené prominenciou os zygomaticum do priestoru. Nazývajú sa aj trojnožkové alebo tripod fracture vzhľadom na anatomický tvar pripomínajúci trojnožku. Cieľom práce je komplexný pohľad na problematiku zlomenín zygomatikomaxilárneho komplexu a jej liečbu na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave. V teoretickej časti práce sa venujeme klinickému obrazu, diagnostike a terapeutických postupoch. Spracovanie štatistických údajov v praktickej časti práce zaznamenané priamo na klinickom pracovisku za obdobie 35 rokov.


Kľúčové slová: fraktúra, zygomatikomaxilárny komplex (ZMK), traumatológia.
Lek Obz, 69, 2020, č. 7 – 8, s. 240 – 245


Dušan HOLLÝ, Ľubomír MALÍČEK, František THALMEINER, Kristína HALMOVÁ, Merita MAZREKU, Peter STANKO

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA Heydukova, prednosta prof. MUDr. P. Stanko, PhD.