SÚHRN
Vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 sa už v súčasnosti rozšíril do väčšiny krajín a výnimkou nie je ani Slovensko. Vzhľadom na jeho rýchle šírenie sa budeme ako zdravotníci čím ďalej tým viac stretáva s pacientmi, ktorí budú podozriví či pozitívni z infekcie a budú tiež potrebovťa aj operačné ošetrenie úrazu. Úrazy sa dejú každý deň a človek si ich väčšinou neplánuje a momentálne už aj na našej klinike zažívame prvé skúsenosti s operačnou liečbou takýchto pacientov. Tento článok je zameraný na naše skúsenosti optimálneho managementu traumatologických pacientov s potvrdenou pozitivitou SARS-CoV-2.


Kľúčové slová: SARS-Cov-2, COVID-19, úraz, operácia.
Lek Obz, 69, 2020, č. 7-8, s. 235 – 239


Miroslav KILIAN 1, Agáta SZABÓOVÁ 1, Michal GURKA 1, Jana FELDINSZKÁ 1, Jozef BARINKA 1, Jana MORÁVKOVÁ 2, Peter ŠIMKO 1

1 Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, prednosta prof. MUDr. P. Šimko, CSc.
2 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB, prednosta MUDr. M. Paulíny, PhD.