Lek Obz, 69, 2020, č. 7 – 8Na aktuálnu tému
Angelika BÁTOROVÁ, Denisa JANKOVIČOVÁ, Anna KYSELOVÁ, Tatiana PRIGANCOVÁ: Hemofília a vrodené krvácavé ochorenia v čase pandémie COVID-19         
Miroslav KILIAN, Agáta SZABÓOVÁ, Michal GURKA, Jana FELDINSZKÁ, Jozef BARINKA, Jana MORÁVKOVÁ, Peter ŠIMKO:  Manažment traumatologického pacienta s pozitivitou SARS-CoV-2 vyžadujúceho operáciu: Slovenská skúsenosť

Klinické štúdie
Dušan HOLLÝ, Ľubomír MALÍČEK, František THALMEINER, Kristína HALMOVÁ, Merita MAZREKU, Peter STANKO: 35-ročné skúsenosti v liečbe zlomenín zygomatikomaxilárneho komplexu         
Iryna Bohdanivna ROMASH, Vasyl Hryhorovych MISCHUK, Ivan Romanovych ROMASH: Vzah medzi hladinou ghrelínu, prostaglandínov E2 a F2a a dennými údajmi monitorovania pH u pacientov s kombinovaným priebehom gastroezofágového refluxu a nediferencovaným ochorením spojivového tkaniva       

Pôvodná práca
Tatiana KIMÁKOVÁ, Marián BERNADIČ: Negatívne účinky pôsobenia polychlórovaných bifenylov na zdravie a kvalitu životného prostredia         
Multicentrická štúdia
Volodymyr SHAPRYNSKYI, Oleksandr NAZARCHUK, Mariia FAUSTOVA, Bohdan MITIUK, Dmytro DMYTRIIEV, Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRALINSKY, Yuliana BABINA: Niektoré aspekty infekčných komplikácií u pacientov s chirurgickými chorobami         
Prehľadové práce
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján GAJDOŠÍK, Milan KRIŠKA, Fedor ŠIMKO: Miesto biomarkerov pri rutinnom manažmente pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a ich diagnostický a prognostický význam         
Lucia NOCAROVÁ, Martina ONDRUŠOVÁ, Dalibor ONDRUŠ: Karcinóm krčka maternice – komplexný prehľad         
Soňa PINTEŠOVÁ, Nora KELECSÉNYIOVÁ, Juraj LYSÝ, Peter STANKO: Čeľustnoortopedická liečba agenézy zubov u pacientov s orofaciálnym rázštepomLekársky obzor 7-8/2020 na čítanie

 

Loading...