George MUKIBI 1, Marián HOLUBČÍK 1, Jose SUVADA 1,2, Kutosi BETTY 1, Kiboa SAID 1, Otim James ROBERT 1, Barbara SILHAROVA 1,2

1 Health Initiative Associates and St. Elizabeth Univ. (SEU) Joint Tropical Programme, St John Paul II. Clinic and Centre Buikwe Uganda
2 Int. Soc. Antimicrob. Chemotherapy, WG ID in Catastrophes, ISAC Aberdeen, UK

Súhrn
Východisko: Pravidelná dehelmintizácia je súčasťou boja proti malnutrícii u detí v Ugande. Metódy: Longitudiálna 5 ročná štúdia antropometrických ukazovateľov u 120 detí v Buikwe, provincia Lugazy, Republika Uganda.
Výsledky: 5-ročné pravidelné podávanie Albendazolu v 6 mesačných intervaloch zlepšilo antropometrické parametre u väčšiny sledovaných detí.
Závery: Dehelmintizácia je overená interakcia proti malnutrícii a neprospievaniu detí v rozvojových krajinách.
Kľúčové slová: antihelmintická prevencia, IPT/ Albendazol.
Lek obz, 69, 2020, č. 5, s. 160 – 161