Gyorgy HERDICS 1,2, Peri HAJ ALI 1,4, Katrina ZOLLER 4, Zuzana HAYDEN 1, Lubica HUNAKOVA 1, Jan BYDZOVSKY 1,4, Jaroslava DRGOVA 1, Milica PALENIKOVA 1,2, Alex TOPOLSKA 1, Jana OTRUBOVA 1,2, Anna MURGOVA 1,2, Maria POPOVICOVA 1, Helena KONOSOVA 1, Pavel CZARNECKI 1,  Marian BAKOS 1, Kristina PAUER 1, Maria BIELOVA 1, Vlastimil KOZON 1,3, Natasa BUJDOVA 1,2, Martina DUBOVCOVA 1,2, Monika BOSNAKOVA 1,2, Dana GIERTLIOVA 1,2, Andrea GALLOVA 1,2, Lubica LIBOVA 1, Igor KMIŤ 1, Mário JANČOVIČ1, Ingrid HUPKOVÁ 1, Vladimír KRČMÉRY1, Gertruda MIKOLASOVA 1,2, Libusa RADKOVA 1,2, Robert VLCEK 1, Pavol TOMANEK 1,2, Eva GREY 1,2, Mary HARDY 1, Ibrahim AZUGUAR 1,2 and Petra HEIDER 1,3on behalf of the Working group of the ISAC-Infections in Catastrophes 5

1 Detention and Refugee Centers in Humenne, IZS Gabcikovo, St Lesley College, and St Dominik College, N Zamky, Michalovce, UH Nitra and Inst of Microbiology School of medicine, Commenius University, Bratislava, Slovak Rep, St John Neumann Institute Pribram, Czech Rep 
2 Univ Refugee and Migrant Health programme UNHCR, Vamoszabadi, St Elizabeth Posts Heygeshalom, Vamoszabadi Hungary
3 Univ Gen Hosp Vienna Donau Univ, Krems and UNHCR Post Nickelsdorf Austria
4 Alexandria Veroia UNHCR  and SEU Health Posts, Greece
5 Int. Soc. Antimicrob. Chemotherapy, WG ID in Catastrophes, ISAC Aberdeen, UK

Súhrn
Východiská: Veľký prílev migrantov vyvoláva obavu z nárastu epidemiologicky závažných tropických chorôb.
Metódy: Rýchlymi dg testami (RDT) sme na hraničných prechodoch do Rakúska, Grécka, Maďarska a Slovenska vyšetrili 10 703 migrantov do Grécka a 232 do krajín V4 má prítomnosť HIV, TBC a malárie.
Výsledky: HIV, TBC a malária sa vyskytli u migrantov do Grécka, Maďarska, Rakúska a Slovenska len výnimočne (6 prípadov HIV, 5 podozrení na TBC a 3 na maláriu).
Závery: Nízky výskyt HIV, TBC a malárie, t.j. troch typických chorôb s najvyššou mortalitou podľa WHO súvisí s dobrým hygienickým štandardom, vysokou zaočkovanosťou (TBC) a absencia migrantov z tropických oblastí.
Kľúčové slová: malária, tuberkulóza, HIV.
Lek obz, 69, 2020, č. 5, s. 165 – 167