Gertie MIKOLASOVA 1,2, Annamarie NADDOUR 1,2, Thomas SIMONEK 1,2,4, Marian BAKOS1, Natasa BUJDOVA 1,2, Helena KONOSOVA 1,2, Petra HEIDER 1,2, Pavel CZARNECKI 1, Kristina PAUER 1, Maria BIELOVA 1, Jan BYDZOVSKY 1,2,  Maria JACKULIKOVA 1,2, Ioanna TRILISINSKAYA 1,2, Stanislava HUNADYOVA 1,2, Mariana MRAZOVA 1,2, Peri HAJ ALI 1,2, Selvaraj SUBRAMANINAN 1,3, George BENCA 1,4 and Vladimir KRCMERY 1,4 on behalf of the Working group of the ISAC-Infections in Catastrophes 4
 
1 SEU Migrant health programme St Elizabeth Univ Health Centre Lesbos  and UNHCR Greece
2 UN Motol Hospital, Czech Republic, Donau Univ Krems, Austria
3 SAARM Kuala Lumpur, Malajzia
4 Int Soc Antimicrob chemoth, (ISAC) WG ID in catastrophes, ISAC Aberdeen, UK

Súhrn
Východiská: Gastroentitída je obávaná komplikácia migrácie a ozbrojených konfliktov v dôsledku problémového zásobovania vodou a potravinami.
Metódy: Sledoval sa výskyt hnačkových ochorení spomedzi 9590 rezidentov migračného tábora.
Výsledky: Gastroentitída sa vyskytla iba u 2 % rezidentov a len u 8 % pacientov (detí).
Závery: Pokiaľ sú migranti umiestnení v zariadeniach s dobrou tepelne spracovanou stravou a zásobovaní nezávadnou pitnou vodou, riziko epidémie hnačkových ochorení je aj deckých migrantov a ich rodín nízke.
Kľúčové slová: gastroentitída, deti.
Lek obz, 69, 2020, č. 5, s. 168 – 169