Monika MIKLOSKOVA 1, Jozef MIKLOSKO 1,2, Miroslav FERANC 2, Jan HERAK 2, Emilia BEZAKOVA 1,2

1 St Elisabeth University, Bratislava, Smile as Gift – NGO Slovakia
2 Freyberg Institute for  Family and Child Research SEU IGAP Vienna

Súhrn
Východiská: Situačná analýza sociálnej patológie rizikových a zraniteľných rodín a detí ako obetí interpersonálnych konfliktov v rokoch 2006-2016


Metódy: Rodinné zázemie a pozitívne emočné vzťahy detí k rodičom sú najlepšou prevenciou sociálnej patológie.
Výsledky: Analýza údajov od 2906 detí, ktoré boli odňaté svojim rodičom, ukazuje na rizikové faktory spojené s porušenými vzťahmi rodič – dieťa a na ich negatívny dopad na vývoj dieťaťa.
Závery: Funkčný systém sociálno-právnej ochrany vulnerabilných detí poskytuje možnosti účinnej prevencie.
Kľúčové slová: rodina v ohrození, vývoj dieťaťa, vzťahy rodič – dieťa.
Lek obz, 69, 2020, č. 5, s. 173 – 176