Thomas SIMONEK 1,2, Paraskevas MOSCHOU 2,3, Michalis PELEKOS 2,3, Siyana MAHROOF-SHAFFFI 2,3, Palbha JAIN 3,4,  Shaun MCBRIDE 3,4 and Bruce MURRAY 3,4

1 Int. Soc. Ant. Chem. (ISAC) WG ID in Catastrophes, Aberdeen, UK
2 St Elizabeth Univ refugee and Health programme, UNHCR Lesbos Station, Lesbos Greece
3 National Public Health Organization of Greece, 2 Vostaneio General Hospital of Mytilini, Greece, National Public Health Organization, Greece
4 King‘s College London, Faculty of Life Science & Medicine, United Kingdom St Mary‘s Hospital London, United Kingdom

Súhrn
Východiská: Infekcie sú u migrantov koncentrovaných v táboroch UNHCR hneď po PSS druhou najčastejšou zdravotníckou komplikáciou.
Metódy: Spolu sa analyzovalo klinické odpovede pacientov ktorí sa hlásili so zdravotnými komplikáciami na ambulancii utečeneckého tábora UNHCR.
Výsledky: Spolu 18% pacientov s infekciami boli deti a väčšinou s respiračnými infekciami a infekciou kože (rany, gastritídne infekcie malo menej ako 10% pacientov (deti i dospelí), Ani v jednom prípade sa infekčná komplikácia neskončila smrťou.
Záver: Ťažké infekcie sepsy ako aj epidemicky závažné infekcie (AIDS, TB) sú u migrantov z Blízkeho a Stredného Východu zriedkavé.
Kľúčové slová: zdravie detí migrantov.
Lek obz, 69, 2020, č. 5, s. 177 – 181