Mariana Mrázová 1, Andrea Mlynárová 2, Erika Cáková 3, Barbora Mrázová 4, Mária Jackulíková 5, Michal Mráz 6, Michal Haluška 6, Silvia Janolková 6, Vladimír Krčméry 7

1 UNHCR Reception Centre and SEU Migrant Health Programme, Veria, Greece
2 City Uiversity of New York, USA
3 Mobile Hospice, Bratislava, Slovakia
4 Health Initiative Associates and SEU Joint Tropical Programme, St John Paul II. Clinic and Centre Buikwe Uganda
5 UNHCR Refugee and Migrant Camp Healthcare Unit and St. Elizabeth Univ Refugee and Migrant Health programme, Lesbos Greece
6 SEU Bratislava, Slovakia
7 Dept (Inst)of Microbiology, School of Medicine ,Commenius Univ Bratislava and Natl Ref Lab for ATB Resistance,,coop centre of Slovak med Univ Inst for Tropical Dis and Min of Health, Slovak Rep EU

Súhrn
Východiská: V posledných rokoch bol v Európe zaznamenaný dramatický nárast migrantov a utečencov v dôsledku vojny, násilia alebo prenasledovania v ich domovskej krajine. Migrácia ovplyvňuje fyzické mentáne aj sociálne zdravie (1,2).
Metodika: Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť zdravie migrantov a utečencov v UNHCR tábore vo Verii v Grécku.
Výsledky:  Okrem prenosných chorôb, ako sú respiračné, gastrointestinálne a dermatologické infekcie, predstavujú neprenosné choroby vrátane chronických stavov, mentálne a sociálne problémy značnú morbiditu novoprijatých migrantov a utečencov.
Záver: U migrantov a utečencov existuje určitá záťaž prenosnými a neprenosnými ochoreniami. Adekvátna zdravotná starostlivosť o migrantov a utečencov by mohla výrazne zlepšiť ich zdravotný a sociálny status, z čoho budú mať prospech aj hostiteľské krajiny.
Kľúčové slová: migrant, utečenec, zdravie, prenosné a neprenosné ochorenia

Lek obz, 69, 2020, č. 5, s. 182 – 183