Lekársky obzor 1/2020Klinická štúdia
Ivana BAČOVÁ, Stanislava BACHLEDOVÁ, Martina GÁBOROVÁ, Pavol ŠVORC, Viliam DONIČ: Karencia vitamínu D u dospelej populácie sledovanej v ambulancii všeobecného lekára         
Liliya S. BABINETS, Iryna M. HALABITSKA: Chronický zápal a zmeny kostného tkaniva u pacientov s osteoartritídou a insuficienciou exokrinnej funkcie pankreasu         

Prehľadové práce
Ivan HOVANJEC, Michal BERNADIČ, Lucia ŽIDEKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Vybrané rizikové faktory spoločné pre kardiologické a onkologické ochorenia         
Ondřej BELEJ, Drahomír PALENČÁR: Sarkómy mäkkých tkanív predlaktia a ruky         


Sylvia DRAŽILOVÁ, Ľubomír GÜRTLER, Ľubomír SKLADANÝ, Marián OLTMAN, Peter JARČUŠKA: Primárna biliárna cholangoitída – odporúčania pre prax         
Peter PLACHÝ, Roman PECHÁŇ: Ošetrovanie pacientov v stomatologickej praxi liečených antikoagulanciami NOAC         

Kazuistika
Nina ŠARKŐZYOVÁ, Ján KOLLER: Aplikácia biologickej matrice pri rekonštrukcii inflamovanej brušnej steny         

Autodidaktický test 1/2020Lekársky obzor 1/2020 na čítanie

 

Loading...