Lekársky obzor 2020

Informácia o predplatnom na rok 2020

Vážení čitatelia,

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako vydavateľ odborných časopisov LEKÁRSKY OBZOR, FARMACEUTICKÝ OBZOR a OŠETROVATEĽSKÝ OBZOR je a chce naďalej zostať nositeľom významnej tradície informovania odbornej verejnosti v oblastiach, ktoré sú jej z hľadiska profilácie ňou poskytovaného vysokoškolského štúdia vlastné. V podmienkach problematického financovania školy preto nebolo jednoduché nájsť cestu, ako udržať vydávanie časopisov, ich vysokú odbornú úroveň a zachovať tak možnosť prezentovať nové poznatky z jednotlivých odborov zdravotníckych vied.

Veríme, že súčasné nastavenie kompetencií a vzťahov, administratívnych aj odborných, medzi vydavateľom Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a realizátorom Zdravotníckym vydavateľstvom HERBA, s.r.o je také, aby odborná verejnosť mohla dostať do rúk naše časopisy v aktuálnom čase a s vysokou úrovňou odborného obsahu. Chceme sa spoločne poďakovať za vašu doterajšiu dôveru a ubezpečiť vás, že urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní.

Cena za jedno číslo OBZORU bola stanovená na 2,50 € s DPH a ročné predplatné je závislé od počtu čísiel, teda v prípade Lekárskeho obzoru to je 30 Eur na rok. Objednávky predplatného pre r. 2017 adresujte na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, p. Helena Mešková, Limbová 12, 833 3 Bratislava. Telef. kontakt: 02/59 370 657

Ing. Igor Naňo
Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie

Lekársky obzor 12/2020

Lekársky obzor 11/2020

Časopis vyšiel v anglickom jazyku

Leading topic: Covid-19 in homeless, migrants and other settings at risk

Lekársky obzor 10/2020

Lekársky obzor 9/2020

Lekársky obzor 7-8/2020

Lekársky obzor 6/2020

Lekársky obzor 5/2020 (LekObz 2020, 5)

Časopis vyšiel v anglickom jazyku

Číslo venované: Malnutrícia, infekcie a posttraumatický stresový syndróm ako hlavné zdravotné problémy obetí vojnových konfliktov

Hosťujúci editori: Dr Peri Haj Ali, Erbil AR Kurdistan Iraq; Dr Andrea Shahum, UNC Chapel Hill USA; Dr. Monika Mikloskova, VSSA Bratislava SK; Dr Daria Kimuli, MPC Nairobi Kenya on behalf of ISAC Working group Infections in Catastrophes


Malnutrition Infection and Posttrauma Stress Syndrome are major healthcare problems of victims of armed conflicts

Visiting Editors (hosťujúci editori): Dr Peri Haj Ali, Erbil AR Kurdistan Iraq; Dr Andrea Shahum, UNC Chapel Hill USA; Dr. Monika Mikloskova, VSSA Bratislava SK; Dr Daria Kimuli, MPC Nairobi Kenya on behalf of ISAC Working group Infections in Catastrophes

Lekársky obzor 4/2020

Lekársky obzor 3/2020

Lekársky obzor 2/2020

Lekársky obzor 1/2020