Výkonný redaktor Lekárskeho obzoru - dr. Kilian

Výkonný redaktor Lekárskeho obzoru - dr. KilianMUDr. Miroslav Kilian, PhD., editor

Miroslav Kilian promoval na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe (2006) a roku 2016 obhájil doktorandskú prácu (PhD) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou práce bola problematika zlomenín proximálneho humeru. Pracoval na 2. ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK a UNB ako odborný asistent, v súčasnosti pôsobí ako úrazový chirurg na Klinike úrazovej chirurgie LF SZU v Bratislave. Absolvoval viac stáží z oblasti traumatológie v zahraničí (Nemocnica Johna Redcliffa v Oxforde, Traumatologická klinika v Rijeke, Chirurgia ruky vo Vysokom nad Jizerkou). V období rokov 2001-2005 pôsobil ako demonštrátor anatómie na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Je členom skupiny AO trauma. Vedecké práce publikuje v domácich i zahraničných vedeckých lekárskych časopisoch, je autorom viacerých monografií. Absolvoval kurzy zamerané na publikovanie vo vedeckých časopisoch. Aktuálne sa venuje problematike úrazov hornej končatiny a od roku 2018 pôsobí ako editor Lekárskeho obzoru v jej chirurgickej sekcii.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri