Poplatky za články a inzercia

Poplatky v časopise Lekársky obzor

Časopis Lekársky obzor je financovaný zo zdrojov Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pre autorov je publikácia bezplatná, články sú voľne dostupné po troch mesiacoch od ich publikácie.

Reklama v časopise Lekársky obzor

Reklama musí dodržiavať platné zákony. Reklama v časopise nesmie byť o produkte, ktorý je obsahom aktuálneho čísla časopisu. Reklamy by mali byť jasne identifikovateľné ako reklamy.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri