Navody

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie

Aktuálne pokyny pre autorov časopisu Lekársky obzor

Autodidaktický test (ADT) časopisu Lekársky obzor na získanie kreditov SACCME.

Test SACCME organizuje vydavateľ časopisu - Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá po skončení ročníku zasiela certifikáty o účasti na teste a o počte získaných kreditov.

V prípade nejasností alebo problémov sa obracajte na SZU.

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri