Lekársky obzor 6/2020

Lekársky obzor 6/2020

Lekársky obzor (Lek Obz) 6/2020

Clinical Study
Ivan BARTOSOVIC, Katarina ZRUBAKOVA, Peter MIKUS, Irina SEBOVA: Nine-year comparison of pharmacotherapy of seniors in social institutions
Paulína JANEČKOVÁ, Milan KOKAVEC, Radoslav ZAMBORSKÝ: Mesenchymal stem cells in the treatment of musculoskeletal disorders in children and adolescents
Ľubomír MALÍČEK, Dušan HOLLÝ, Peter MLKVÝ, Ivan ČAVARGA, Anton MATEÁŠIK, Peter STANKO: Early detection of premalignant lesions of the oral cavity by autofluorescence and endoscopic visualization
Rastislav EDELSTEIN, Evangelos G. KILIPIRIS, Katarína MACHÁLEKOVÁ, Elena MOUZALINI, Alina SLOBODIANUK, Vladimír JAVORKA: Accuracy of minor salivary gland biopsy in the diagnosis of Sjögren syndrome

Lekársky obzor 6/2020Klinická štúdia
Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Peter MIKUS, Irina ŠEBOVA: Deväťročné porovnanie farmakoterapie seniorov    v sociálnych inštitúciách
Paulína JANEČKOVÁ, Milan KOKAVEC, Radoslav ZAMBORSKÝ: Mezenchýmové kmeňové bunky v liečbe ochorení pohybového aparátu   u detí a adolescentov
Ľubomír MALÍČEK, Dušan HOLLÝ, Peter MLKVÝ, Ivan ČAVARGA, Anton MATEÁŠIK, Peter STANKO: Včasná diagnostika premalígnych lézií    ústnej dutiny pomocou autofluorescencie a endoskopu
Rastislav EDELSTEIN, Evangelos G. KILIPIRIS, Katarína MACHÁLEKOVÁ, Elena MOUZALINI, Alina SLOBODIANUK, Vladimír JAVORKA:     Precíznosť bioptického vyšetrenia malých slinných žliaz v diagnostike Sjögrenovho syndrómu