Lekársky obzor 1/2019Pôvodné práce
Miroslav KILIAN, Lukáš BUČKA, Pavel ŠIMKOVIC: Liečba chronických osteomyelitíd tíbie vnútro-dreňovým predvŕtaním a dlhodobou aktívnou vnútro-dreňovou drenážou       
Karolína STUCHLÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ, Dušan SYSEL, Eliška KUBÍKOVÁ: Problematika psychickej záťaže u všeobecných sestier poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť        


Prehľadová práca
Zuzana Varchulová Nováková, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš Danišovič: Molekulovo – genetická analýza nádorov močového mechúra v kontexte precíznej diagnostiky     

   
Róbert BABEĽA, Ľubica HLINKOVÁ, Róbert MAMRILLA, Zuzana SRNCOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ: Liekové inovácie v oblasti terapie rakoviny a mnohopočetného myelómu: je to len o cene?         
Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana RAUSOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Viliam MOJTO: Súčasnosť a perspektíva mitochondriálnej medicíny        
Marcela KUNIAKOVÁ, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Radoslav ZAMBORSKÝ, Matúš KUNIAK, Ľuboš DANIŠOVIČ: Biologická liečba degeneratívnych ochorení medzistavcových platničiek        

Recenzia
Peter KUKUMBERG: Valent, M., Štencl, J., Bernadič, M.: Medailóniky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku        

Autodidaktický test 1/2019  CONTENT 1/2019


Original papers
Miroslav KILIAN, Lukáš BUČKA, Pavel ŠIMKOVIC: Treatment of chronic osteomyelitis of tibia by intramedullary reaming and extended lasting active intramedullary drainage        
Karolína STUCHLÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ, Dušan SYSEL, Eliška KUBÍKOVÁ: Issues of psychological stress in nurses providing nursing care        

Review
Zuzana Varchulová Nováková, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš Danišovič: Molecular – genetic analysis of bladder cancer with emphasis on precise diagnostics        
Róbert BABEĽA, Ľubica HLINKOVÁ, Róbert MAMRILLA, Zuzana SRNCOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ: Pharmaceutical innovations in cancer treatment and multiple myeloma: Is it only about the price?         
Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana RAUSOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Viliam MOJTO: Present and perspective of the mitochondrial medicine        
Marcela KUNIAKOVÁ, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Radoslav ZAMBORSKÝ, Matúš KUNIAK, Ľuboš DANIŠOVIČ:  Biological treatment of degenerative diseases of intervertebral disc        

Autodidactic test 1/2019


Lekársky obzor 1/2019 na čítanie

Lekársky obzor 1/2019 - na čítanie