Lekársky obzor 12/2017

Lekársky obzor 12/2017

A
Aktivita oxidázová 346
Alkoholizmus 329
Analgézia 241
Anatómia 397
Anestézia 253
Angiológia 438
Antidotum dabigatranu 247
Antidotum špecifické 418
Antikoagulanciá perorálne 418
Aparát fixný 397
Apolipoproteín B 91
AQUAHOL 171
Artropatia 389
Ateroskleróza 361
Atestácia 438
Autozóm 156

B
Baktérie probiotické 66
Bezpečnosť pacienta 268
Bioenergetika mitochondrií 15
Biomarkery oxidačného stresu 367
Bunky  kmeňové 429

C
Ceruloplazmín 346
Cesty močové, infekcia 136
Cirhóza pečene  304     
CNS 357
C-peptid 5

D
Dávka výživová 49
Deformita chrbtice 172
Degradácia purínových nukleotidov  357
Depresia 334
Diabetes mellitus 3, 15, 27, 361
Diabetológia 21
Diagnostika ciliárnej dyskinézy  184
Diagnostika mykotických infekcií 113
Diagnostika nefrotického sy 161
Dialýza 204
Diéta ketogénna  77           
Dieťa non-neutropenické 113
Dieťa, depresia 334
Dieťa, hypertenzia 147
Dieťa, nefrotický syndróm 161
Dieťa, starostlivosť 259
Dieťa, zlomeniny 179
Dysfunkcia endotelová 406
Dysfunkcia erektilná 406
Dyskinéza ciliárna 184
Dyslipidémia 27
Dysplázia vývojová koxy 449
Dysplázia vývojová bedra 449

E
Efekt  „Matúšov“  135
Embólia pľúcna 118
Endoprotéza totálna 389
Enzýmy antioxidačné 401
Epidemiológ 268

F
Faktor rizikový 61
Fibrilácia predsiení 284
Fibrogenéza hepatálna 378
Fibróza pľúc idiopatická 367
Fyziológia 435

G
Genetika 136
Geriatria 289
Glukagón 5
Glukóza 5         
Glukozúria renálna 153

H
Hall Jeffrey C. 435
Hemodialýza  340
Hemofília 389
Hemostáza 319
Heparín 295
Hepatitída C 231, 234
História medicíny 438
Hodnota apolipoproteínu B 91
Hodnota biologická potravín 66
Hysterektómia 401

CH
Cholesterol 61
Choroba Alzheimerova 410
Choroba Crohnova 346
Choroba KV 61
Choroba mFabryho 204
Choroba obličiek polycystická 156
Choroba pečene 31
Choroba pečene tuková 329
Choroba Von Hippelova–Lindauova 221
Choroby cerebrovaskulárne 357

I
ILF 438
Impakt faktor 387
Imunita vrodená 136
Indikátor rizika diabetes 11
Infekcia 80  
Infekcia, náchylnosť 136
Inflamazómy 31
Infliximab 346
Interferón pegylovaný 234
Internista 284
Inžinierstvo tkanivové 429
Ischémia končatiny 123

K
Karcinóm kolorektálny 424
Karcinóm pľúc 424
Kardiológ 284
Kardiológia 438
Ketamin/propofol 241
Ketofolová sedoanalgézia 241
Kĺb kolenný 389
Koenzým Q 21
Komplex protrombínový 418
Komplikácie diabetu 11
Komplikácie liečby 315
Komplikácie neurologické 175
koncentrát protrombínového komplexu 418
Končatina, úraz tepien 100
Kvalita života 47

L
Lekár praktický 104
Lekársky obzor 387
Liečba  poranenia multidisciplinárna  443
Liečba antikoagulačná 100, 104
Liečba antikoagulačná, komplikácie 315, 319
Liečba antitrombotická 283     
Liečba antitrombotická, geriatria 289
Liečba diabetes mellitus 27, 31
Liečba heparínom 100
Liečba hepatitídy C 234
Liečba hypertenzie 147
Liečba chorôb pečene 31
Liečba mykotických infekcií 113
Liečba operačná 172
Liečba orálna 104
Liečba syndrómu nefrotického 161
Likvorea 443
Lipidy 15
Luxácia bedrového kĺbu 449

M
Manažment liečby antikoagulačnej 284
Manažment refluxu 141
Marker stresu oxidačného 329
Markery oxidačného stresu systémové 352
Mäso, výrobky 66
Medicína 435
Mechanizmus regulačný 435
Meningitída 443
Mitochondria 15, 21
Moč 200
Model matematický 5
Modelovanie 397

N
Nápoje energetické 171
Nefrológia 221
Nefropatia 215
Nobelova cena 435
Nohavičky Poštolkove 449
Novorodenec 113, 259      
Nukleotidy purínové 357

O
Obezita 199, 215
Ochorenie obličiek chronické 340
Olej olivový 15
Olej orechový 15
Operácia skolióz 175
Orech 15
Ortodoncia 397
Ortopédia detská 175
Ortopédia 449
Osteotómia 191
Osteotómia stavca dorzálna 172
Ošetrovateľstvo 410
OVD 49

P
Pamäť 410
Parametre biochemické, diagnostika 373
Patogenéza 327
Patogenéza diabetes mellitus 31
Pľúca, embólia 118
Pohyb 47
Polyfenoly 401
Polymorfizmus, imunita 136
Pomer proteín/kreatinín 200
Poranenie kraniofaciálne 443
Poranenie tepien končatiny 100
Porucha depresívna 334
Poruchy hemostázy 319
Poštolka, I.  449
Potrava  66
Prax nefrologická 221
Predčasný pôrod 259
Prevencia 47
Prístup multidisciplinárny, liečba 283
Proteáza 234
Proteinúria kvantitatívna 200
Psoriáza 352
Psychika 47
Purín 357

Q
Q80K polymorfizmus 231

R
Rádioterapia u detí 253     
Redox stav pacientov 340
Reflux vezikoureterový 141
Rekonštrukcia kraniofaciálneho poranenia 443
Rekonštrukcia uretry 429
Režim pitný 171
Ribavirín 234
Robuvit 401
Rosbash, M., 435
Rytmus cirkadiánny 435

S
Scopus 387
Sedoanalgézia 241
Senior, pacient 289
SEPT9 424
Sérum 91
SHO389 424
Skafoldy 429
Sklerosis multiplex 329
Skolióza, liečba operačná 175
Skóre EDSS 329
Skríning neinvazívny 424
Skúsenosti, antidotum dabigatranu 247
Slugeň, I., prof. 226
Smäd 171
Starostlivosť  ošetrovateľská 410
Stav antioxidačný 334
Stav výživy 72
Stomatológia 397
Stratégie reverzné 418
Stravovanie 49
Stres glykooxidačný 406
Stres oxidačný 327, 329, 361, 367, 378, 401, 406
Svetový deň obličiek 199
Syndróm Buddov-Chiariho 299  
SZU 438

Š
Šašinka, M.A. 387
Šport 171
Športovec, výživa 72            
Štandard výživy 72
Štýl životný 47

T
TEP 389
Test metylačný 424
Tokoferol 11
Transplantácia obličky 340
Trauma 123
Tréning pamäti 410
Trombóza 312
Trombóza venae portae 304
Trombóza venózna 319

U
Úraz tepny 100
Uretra 429
Urológia 221
Utilizácia glukózy 5


V
Véna renálna, trombóza 312
Vírus hepatitídy C 231
Vitamín D 80
Výkon diagnostický 241
Výkon terapeutický 241
Výpočet apolipoproteínu B 91
Výskum diabetu 3
Výživa 47, 49, 72
Vzdelávanie postgraduálne 438

Y
Young Michael W. 435

Z
Zápal 352, 361
Zariadenie dočasné kotviace 397
Zdravie 47
Zlomenina u dieťaťa 179

A
ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S., 234, 304
ALEMAYEHU, A., 424
ARGALÁŠOVÁ,  A., 204


B
BARANYAIOVÁ, A., 184
BÁTOROVÁ, A., 389
BENKOVÁ, I., 104
BEREK, P., 100
BERNADIČ, Marián, 387, 435
BERNADIČ, Michal, 435
BOROŠOVÁ, M., 421
BRENNEROVÁ, K., 77
BREZA, J.,  st., 406
BRŇOVÁ, J., 268
BUJDÁK, P., 312
BUKVA, P., 179
BULAS, J., 373
BZDÚCH, V., 49, 77


C
CIBIČKOVÁ, Ľ., 91
ČELLÁROVÁ, E., 304


D
DANIŠOVIČ, Ľ., 429
DEDÍK, L., 5
DEMEŠ M., 215, 312
DEMOVÁ, K., 259
DLHOPOLČEK, P., 221
DRAHOVSKÁ, I., 123
ĎURAČKOVÁ, Z., 15, 334, 352, 421, 406
ĎURFINOVÁ, M., 329, 346, 357, 367
ĎURKOVIČOVÁ, Z., 31
DVOŘÁKOVÁ, M., 406


F
FANDÁKOVÁ, I., 113
FEDAČKO, J., 91
FEDELEŠOVÁ, M., 31, 346, 373
FELDINSZKÁ, J., 179
FERIANEC, V., 421
FRANKOVIČOVÁ, M., 123
FÜLÖP, M., 421
FURKOVÁ, K., 80


G
GALAMBOŠOVÁ, M., 429
GAŠKO, R., 91
GAŠPAR, Ľ., 91
GAŠPAROVIČ, J., 231
GAZDÍKOVÁ, K., 49, 200
GINTER, E., 49
GRANDTNEROVÁ, B., 104
GULBIŠOVÁ, K., 184
GVOZDJÁKOVÁ A., 11, 21


H
HABÁNOVÁ, M., 62
HAMADE, J., 49
HAMIDOVÁ, O., 424
HORÁKOVÁ, J., 253
HORVÁTHOVÁ, M., 340, 352, 361
HRČKOVÁ, G., 153, 156
HRICOVÁ, M., 184
HRUŠOVSKÝ, Š., 80


CH
CHOMOVÁ, M., 340


I
ILENČÍKOVÁ, D., 156


J
JANIČKO, M., 91
JANÍČKOVÁ, O., 231
JANKÓ V., 136, 141
JANKOVIČOVÁ, D., 389
JARČUŠKA, P., 91
JEŽOVIČOVÁ, M., 340, 421


K
KAJABA, I., 47, 49, 66, 72, 77, 80
KALNOVIČOVÁ, T., 357
KARÁSEK, D., 91
KATRENČÍKOVÁ, B., 334
KISSOVÁ, G., 113
KIZEKOVÁ, Z., 156
KLUCHOVÁ, D., 397
KNIAZKOVA, I., 118
KOKAVEC, M., 172, 175, 179
KOLCUNOVÁ, M., 27
KONEČNÝ, M., 424
KONIAROVÁ, A., 397
KOPOLOVETS, I., 100, 123
KOVÁCS, L., 135, 136, 141, 147, 153, 156, 161, 171, 184
KOVÁCSOVÁ, M., 259
KOZÁK, J., 443
KRAJČÍK, Š., 289
KRIEGEROVÁ, K., 123
KRISTIÁN, P., 234
KUBÍKOVÁ, M., 100, 123
KUCHARSKÁ J., 11, 15, 21
KUKOVÁ, Z., 184
KUNIAK, M., 443
KUNOVSKÝ, P., 147
KUPČOVÁ, V., 346, 373
KURAČKA, Ľ., 329, 357
KURÁK, M., 113
KUŠÍKOVÁ, K., 153
KUZMINOVA, N., 118


L
LABOVSKÁ, S., 241
LAJDOVÁ, I., 200
LAKATOŠ-HANICOVÁ, D., 200
LAŠŠÁN, Š., 367
LETAVAY, P., 284
LISIKOVÁ, M., 113
LIŠČÁK, B., 172, 175, 191
LÍŠKA, B., 329, 357
LIŠKA, M., 443
LOHAJOVÁ BEHULOVÁ, R., 424
LOVÁSOVÁ, K., 397


M
MAGYAROVÁ, G., 259
MAJERNÍKOVÁ, M., 204
MARKUS, J., 424
MARTINKOVIČOVÁ, T., 77
MIHALOVIČOVÁ, K., 334
MIKUS, P., 289
MINÁRIKOVÁ, Z., 91
MISHCHENKO, T., 118
MOJTO V., 3, 5, 11, 21, 27
MUCHOVÁ, J., 15, 334, 340, 352, 421, 406
MYDLÍK, M., 199


N
NAGYOVÁ, Z., 334
NEDOMOVÁ, B., 253
NOVOTNÝ, D., 91


O
OKŠA, A., 200
ORAVEC,  S., 91
OREŠANSKÁ, K., 329, 367
OROSOVÁ, J., 184
ORSZÁGHOVÁ, Z., 340, 352, 406
OSOVSKA, N., 118


P
PADUCHOVÁ, Z., 340, 352, 406
PATASI, A., 215
PAVLOV, P., 91
PELLA, D., 91
PETRLENIČOVÁ, D., 329
PISARČÍKOVÁ, M., 113
PITEKOVÁ, B., 378
PIUN, T., 118
PODRACKÁ, L., 209
PODSKOČOVÁ, E., 449
POHANKA, V., 184
PREDNÁ, L., 62
PROCHÁZKOVÁ, Ľ., 329
PROCHOTSKÁ, K., 147


R
RADVANSKÁ, E., 259
RAUSOVÁ, Z., 5
REMKO, M., 295
REMKOVÁ,  A., 247, 283, 284, 295, 315, 319, 418
RIEČANSKÝ, I., 438
ROSENBERGER, J., 156, 204
ROZPRÁVKOVÁ, M., 397


S
SEDÍLKOVÁ, Ľ., 231
SCHRÉTER, I., 234
SIHOTSKÝ, V., 100, 123
SIROTNÁ, Z., 66
SKALICKÁ, K., 153, 184
SKLADANÝ, Ľ., 234, 304
SLUGEŇ, I., 226
SMATANOVÁ, I., 221
SPUSTOVÁ, V., 200
STARUCH, L., 66
STRAČINOVÁ, A., 231
STREHÁROVÁ, A., 268
SZÁNTOVÁ M., 31, 373


Š
ŠAGÁT, T., 80, 253
ŠÁNDOROVÁ, M., 253
ŠAŠINKA, M., 47, 49, 80, 226
ŠČIGULINSKÝ, P., 346
ŠEBEKOVÁ, K., 209
ŠIMALJAKOVÁ, M., 352
ŠTENCL, J., 49
ŠTEŇO, B., 389
ŠTEVOVE, M., 27
ŠTIKA, J., 156
ŠUPLÁTOVÁ, M., 421


T
TREBATICKÁ, J., 334
TREBATICKÝ, B., 340, 406
TREPÁČ, M., 172, 175
TRUSKOVÁ, I., 49
TURECKÝ, L., 327, 329, 346, 367, 373, 378
TUROŇ, A., 241


U
UHLÍKOVÁ, E., 346
ULIČNÁ, O., 15
URBÁNEK, V., 72


V
VALACHOVIČOVÁ, M., 72
VANČOVÁ, O., 15
VASIĽOVÁ, A., 153
VASOVČÁK, P., 156
VAVÁKOVÁ, M., 334
VAVERKOVÁ, H., 91
VAVROVÁ, Ľ., 424
VAVRÚŠOVÁ, H., 410
VERÉBOVÁ, A., 241
VIRÁG, L. 234
VOJTAŠŠÁK, J., jr., 449
VOJTAŠŠÁK, J., sen., 449
VOJTAŠŠÁKOVÁ, V., 449


Z
ZAMBORSKÝ, R., 175


Ž
ŽIARAN, S., 429
ŽIGRAI, M., 299
ŽILINSKÁ, Z., 340
ŽITŇANOVÁ, I., 406

Lekársky obzor 12/2017Editorial
Marián BERNADIČ: Časopis Lekársky obzor, nové výzvy  

      
Pôvodná práca
Boris Šteňo, Denisa Jankovičová, Angelika Bátorová: Totálna endoprotéza kolenného kĺbu u pacientov s hemofilickou artropatiou
Mirela ROZPRÁVKOVÁ, Květuše LOVÁSOVÁ , Darina KLUCHOVÁ, Alena KONIAROVÁ: Použitie dočasných kotviacich zariadení u pacientov s fixným ortodontickým aparátom        
Matej FÜLÖP, Michaela ŠUPLÁTOVÁ, Monika BOROŠOVÁ, Vladimír FERIANEC, Miriam JEŽOVIČOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Hysterektómia a oxidačný stres – Vplyv polyfenolového extraktu         
Branislav TREBATICKÝ, Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Ingrid ŽITŇANOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Ján BREZA st., Jana MUCHOVÁ: Oxidačný stres u pacientov s erektilnou dysfunkciou        
Helena VAVRÚŠOVÁ: Tréning pamäti pri Alzheimerovej chorobe         

Partneri