Lekársky obzor 6/2017Editorial
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.


Pôvodná práca
Viera SPUSTOVÁ, Ingrid LAJDOVÁ, Denisa LAKATOŠ HANICOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Adrián OKŠA: Porovnanie pomeru proteíny/kreatinín v moči s kvantitatívnou proteinúriou za 24 hodín      
Agáta ARGALÁŠOVÁ, Mária MAJERNÍKOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER:  Fabryho choroba a jej skrínig v dialyzačnej populácii na Slovensku


Ludmila PODRACKÁ, Katarína ŠEBEKOVÁ: Koncentrácie fibroblastového rastového faktora 23 u detí s chronickou obličkovou chorobou

 

Prehľad/Overview
Martin DEMEŠ, Andrea PATASI: Obezitová nefropatia        
Iveta SMATANOVÁ, Pavol DLHOPOLČEK: Von Hippelova–Lindauova choroba v nefrologickej praxi


Osobnosti
Profesor Slugeň 80-ročný


Lekársky obzor 6/2017

 

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri