Lekársky obzor 3/2017Pôvodná práca
Rudolf GAŠKO, Martin JANIČKO, Peter PAVLOV, Peter JARČUŠKA, Daniel PELLA, Ľubica CIBIČKOVÁ, David KARÁSEK, Helena VAVERKOVÁ, Zuzana MINÁRIKOVÁ, Stanislav ORAVEC, Ľudovít GAŠPAR, Ján FEDAČKO, David NOVOTNÝ: Je vypočítaná hodnota apolipoproteínu B spoľahlivou náhradou jeho skutočnej sérovej hodnoty? Porovnanie štyroch rovníc

Vladimír SIHOTSKÝ, Mária KUBÍKOVÁ, Ivan KOPOLOVETS, Peter BEREK: Poranenia končatinových tepien


Prehľad/Overview
Barbara GRANDTNEROVÁ, Izabela BENKOVÁ: Minulá a súčasná podoba orálnej antikoagulačnej liečby. Akú úlohu v nej má všeobecný praktický lekár?        
Mária Pisarčíková, Gabriela KISSOVÁ, Iveta FANDÁKOVÁ, Milan Kurák, Martina LisIková: Odporúčaný postup diagnostiky a liečby inváznych mykotických infekcií u non-neutropenických detí po novorodeneckom období

 


Kazuistika
Iryna KNIAZKOVA, Nataliia KUZMINOVA, Tamara MISHCHENKO, Nataliia OSOVSKA, Tatiana PIUN: Recidivujúce pľúcna embólia: kazuistika (anglicky)


Miniatlas
Vladimír SIHOTSKÝ, Ivan KOPOLOVETS, Mária FRANKOVIČOVÁ, Mária KUBÍKOVÁ, Katarína KRIEGEROVÁ, Ivica DRAHOVSKÁ: Akútna končatinová ischémia traumatického pôvodu


Lekársky obzor 3/2017

 

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri