Lekársky obzor 2/2017Editoriál
Igo KAJABA, Miroslav ŠAŠINKA: Výživa – pohyb – psychická rovnováha – preventabilné články životného štýlu moderného človeka  

Pôvodná práca
Igo KAJABA, Ján ŠTENCL, Emil GINTER, Miroslav ŠAŠINKA, Iveta TRUSKOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Jana HAMADE, Vladimír BZDÚCH: Nové Odporúčané Výživové Dávky (OVD) pre obyvateľstvo SR  
PREDNÁ, Lenka, HABÁNOVÁ, Marta: Koncentráciu cholesterolu u probandiek so zvýšeným rizikom vzniku srdcovocievnych chorôb 
Ladislav STARUCH, Igo KAJABA, Zuzana SIROTNÁ: Možnosti zvýšenia biologickej hodnoty mäsových výrobkov ušľachtilou kultúrou probiotických baktérií


Vladimír URBÁNEK, Igo KAJABA, Martina VALACHOVIČOVÁ: Štandard výživy a klinickobiochemické charakteristiky stavu výživy športovcov – veslárov  

Prehľad/Overview
Vladimír BZDÚCH, Katarína BRENNEROVÁ,Táňa MARTINKOVIČOVÁ, Igo KAJABA: Ketogénna diéta 
Miroslav ŠAŠINKA, Igo KAJABA, Tibor ŠAGÁT, Štefan HRUŠOVSKÝ, Katarína FURKOVÁ: Vitamín D a infekcie


Lekársky obzor 2/2017

 

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri