Lekársky obzor 1/2017Editoriál
Viliam MOJTO: Aktuálne vedecké problémy diabetes mellitus


Pôvodná práca
Viliam MOJTO, Zuzana RAUSOVÁ, Ladislav DEDÍK: Využitie matematického modelu určenia efektu stimulácie C-peptidu glukagónom na utilizáciu glukózy         
Jarmila KUCHARSKÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Viliam MOJTO: Zvýšený pomer α-tokoferol/γ-tokoferol – možný indikátor rizika diabetických komplikácií?


Oľga VANČOVÁ, Oľga ULIČNÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Jana MUCHOVÁ: Účinok rybieho a orechového oleja na bioenergetiku mitochondrií a na hladiny lipidov pri experimentálnom diabete

 


Prehľad/Overview
Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Viliam MOJTO: Mitochondriálna diabetológia        
Viliam MOJTO, Miloš ŠTEVOVE, Martina KOLCUNOVÁ: Liečba diabetickej dyslipidémie        
Mária SZÁNTOVÁ, Zuzana ĎURKOVIČOVÁ, Michaela FEDELEŠOVÁ: Inflamazómy v patogenéze a liečbe diabetu a chronických chorôb pečene


Lekársky obzor 1/2017

 

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri