Lekársky obzor 12/2016Editoriál
Darina CHOVANCOVÁ, Tibor ŠAGÁT: Neonatológia a pediatrická intenzívna medicína


Pôvodná práca
Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL, Ľubica PEVALOVÁ, Jana BUDÁČOVÁ, Barbora NEDOMOVÁ, Ján TRNKA, Jana KOSNÁČOVÁ, Ivo TOPOLSKÝ: Výskyt  a  výsledky  liečby  akútneho  zlyhania pečene  u detí        
Darina CHOVANCOVÁ, Iveta HARTMANNOVÁ, Daniela VADKERTI, Ľubica PEJHOVSKÁ: Analýza výsledkov starostlivosti o predčasne narodené deti v perinatologickom centre Petržalka z aspektu Európskeho odporúčania manažmentu syndrómu dychovej tiesne         
Silvia LABOVSKÁ: Nozokomiálne infekcie u detí po chirurgických a invazívnych výkonoch        
Peter VLADOVIČ, Lukáš KOKORÁK, Roman KOREŇ: Miniinvazívna videom asistovaná tyroidektómia, výskyt karcinómu štítnej žľazy v malých uzloch (anglicky)


Lukáš KOKORÁK, Peter VLADOVIČ: Laparoskopická transperitoneálna adrenalektómia. Skúsenosti so 177 pacientmi (anglicky)

 


Prehľad/Overview
Mária FÜSSIOVÁ, Klaudia DEMOVÁ, Radka LELOVSKÁ, František BAUER: Neonatálny abstinenčný syndróm – stále aktuálny problém v neonatológii        
Klaudia DEMOVÁ, Monika ROSOĽANKOVÁ: Národný register perinatálnej asfyxie, hypoxicko–ischemickej encefalopatie (HIE) a celotelovej riadenej hypotermie pri HIE


Kazuistika
Barbora NEDOMOVÁ, Jana BUDÁČOVÁ, Martina FRIŠTÁKOVÁ,  Tibor ŠAGÁT: Arthrogryposis multiplex congenita z pohľadu anestéziológa


Miniatlas
Barbora NEDOMOVÁ, Tibor ŠAGÁT,  Milan KOKAVEC: Arthrogryposis multiplex congenita z pohľadu anestéziológa


 

Lekársky obzor 12/2016

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri