Lekársky obzor 11/2017Pôvodná práca
Lucia MARUŠIAKOVÁ, Peter ĎURDÍK, Marta JOŠKOVÁ, Zuzana SŇAHNIČANOVÁ, Otília Petrovičová, Gabriela Bugová: Hodnotenie nazálneho oxidu dusnatého vo vzťahu ku kinematike riasiniek dýchacích ciest        
Otília PETROVIČOVÁ, Jana KRYŠTOFOVÁ, Lucia MARUŠIAKOVÁ, Lenka ŠOFRANKOVÁ, Marek Pršo: Úloha arginázy v etiopatogenéze bronchiálnej astmy v detskom veku        
Anna ŠUJANSKÁ, Peter ĎURDÍK, Stanislava SUROVIAKOVÁ, Maria Pia VILLA, Dana CESNEKOVÁ, Milan Kuchta: Chrápanie u detí predškolského a školského veku


Jozef BARINKA: Operačná liečba zlomenín distálneho predkolenia s instabilitou v členkovom kĺbe

 


Prehľad
Anna GVOZDJÁKOVÁ: Koenzým Q10 v prevencii vzniku „statínom indukovanej mitochondriovej myopatie“        
Peter ĎURDÍK, Lucia MARUŠIAKOVÁ, Martina JOŠKOVÁ, Ján MIKLER, Dušan KONIAR, Anna ŠUJANSKÁ, Libor HARGAŠ: Manažment pacienta s primárnou ciliárnou dyskinézou        
Stanislava SUROVIAKOVÁ,  Anna ŠUJANSKÁ,  Peter ĎURDÍK,  Peter  BÁNOVČIN: Centrálne spánkové apnoe detí


 

Lekársky obzor 11/2016

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri