Lekársky obzor 11/2016

Časopis Lekársky obzor 11/2016

Lekársky obzor 11/2017Pôvodná práca
Lucia MARUŠIAKOVÁ, Peter ĎURDÍK, Marta JOŠKOVÁ, Zuzana SŇAHNIČANOVÁ, Otília Petrovičová, Gabriela Bugová: Hodnotenie nazálneho oxidu dusnatého vo vzťahu ku kinematike riasiniek dýchacích ciest        
Otília PETROVIČOVÁ, Jana KRYŠTOFOVÁ, Lucia MARUŠIAKOVÁ, Lenka ŠOFRANKOVÁ, Marek Pršo: Úloha arginázy v etiopatogenéze bronchiálnej astmy v detskom veku        
Anna ŠUJANSKÁ, Peter ĎURDÍK, Stanislava SUROVIAKOVÁ, Maria Pia VILLA, Dana CESNEKOVÁ, Milan Kuchta: Chrápanie u detí predškolského a školského veku

Original article
Lucia MARUŠIAKOVÁ, Peter ĎURDÍK, Marta JOŠKOVÁ, Zuzana SŇAHNIČANOVÁ, JOtília Petrovičová, Gabriela Bugová: Nasal nitric oxide in relation to ciliary kinetics of the respiratory tract        
Otília PETROVIČOVÁ, Jana KRYŠTOFOVÁ, Lucia MARUŠIAKOVÁ, Lenka ŠOFRANKOVÁ , Marek Pršo: The role of arginase in etiopathogenesis of bronchial asthma in childhood        
Anna ŠUJANSKÁ, Peter ĎURDÍK, Stanislava SUROVIAKOVÁ, Maria Pia VILLA, Dana CESNEKOVÁ , Milan Kuchta: Snoring in preschool and younger school age children        
Jozef BARINKA: Operative treatment of the distal part tibiofibular joint fracture with instability


Overview
Anna GVOZDJÁKOVÁ: Coenzyme Q10 in prevention of „statin-induced mitochondrial myopathy“ development        
Peter ĎURDÍK, Lucia MARUŠIAKOVÁ, Martina JOŠKOVÁ, Ján MIKLER, Dušan KONIAR, Anna ŠUJANSKÁ, Libor HARGAŠ: Management of patient with primary ciliary dyskinesia        
Stanislava SUROVIAKOVÁ, Anna ŠUJANSKÁ, Peter ĎURDÍK, Peter  BÁNOVČIN: Central sleep apnea in children