Lekársky obzor 9/2016Editorial
OLEJNÍK Juraj: Dictum sapienti sat est...


Pôvodná práca
Ivan BRYCHTA, Martina PIPIŠKOVÁ, Juraj OLEJNÍK: Hypokalciémia po tyroidektómii        
Veronika VLČKOVÁ, Marek VICIAN, Juraj OLEJNÍK: Kvalita života pacientov po reštrikčných bariatrických operáciách        
Roman ŠEBO, Michal GERGEL, Alexander MAYER, Juraj OLEJNÍK: Staplerová hemoroidopexia pri liečbe hemoroidov – naše skúsenosti

 

 


Marek VICIAN, Veronika VLČKOVÁ, Pavol HOLÉCZY, Ladislava WSÓLOVÁ, Juraj OLEJNÍK: Antropometrické sledovanie pacientov po bandáži žalúdka a rukávovej resekcii žalúdka pre obezitu


Prehľad
Juraj OLEJNÍK: Prínos vákuového odsávania v klinickej chirurgickej praxi        
Michal GERGEL, Juraj Olejník: Aktuálne postupy v diagnostike a liečbe ťažkej akútnej pankreatitídy        
Filip KULIŠEK, Michal LIŠKA, Juraj DŽUPA, Michal GERGEL, Juraj OLEJNÍK: Laparoskopické operácie v geriatrickom veku


Miniatlas
Roman ŠEBO, Michal GERGEL, Alexander MAYER, Juraj OLEJNÍK: Staplerová hemoroidopexia pri liečbe hemoroidov – operačný postup


Lekársky obzor 9/2016

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri