Lekársky obzorPôvodná práca
Tomáš ŠIMURDA, Miroslava DOBROTOVÁ, Jela IVANKOVÁ, Ivana PLAMEŇOVÁ, Lucia STANČIAKOVÁ, Pavol HOLLÝ, Juraj CHUDEJ, Kvetoslava KULICHOVÁ, Ján STAŠKO, Peter KUBISZ: Aktuálne údaje o trombofilných stavoch v Národnom registri trombofilných stavov v Slovenskej republike        
Michaela SÁSIKOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Angelika BÁTOROVÁ, Diana BARQAWIOVÁ, Adriana GREGUŠOVÁ, Ján CHANDOGA, Ladislava WSÓLOVÁ, Miroslav ŽIGRAI: Komplexná porucha hemostázy pri cirhóze pečene        
Mária Pisarčíková, Milan Kurák, Martina LisIková, Jozefína Petrovičová, Iveta FANDÁKOVÁ, Peter Ratkovský: Ťažká sepsa a septický šok u detí – výsledky z registra sepsy 2008 - 2014


Prehľad
Zuzana KALINOVÁ, Peter JURIŠ, Ivan MARTINKA, Anton GÚTH: Epidemiológia kampylobaktériózy a Guillainov–Barrého syndróm        
Ivajlo POPOV, Kristína HORKOVIČOVÁ, Jela VALAŠKOVÁ, Vladimír KRÁSNIK: Umelé vnútroočné šošovky, materiály a dizajn

 


Kazuistika
Katarína SOBOLÍKOVÁ, Peter PLACHÝ, Amir Amiry MANESH, Ján VODRÁŽKA: Gingivostomatitis herpetica u dospelého pacienta


 CONTENT 4/2016


Original article

Tomáš ŠIMURDA, Miroslava DOBROTOVÁ, Jela IVANKOVÁ, Ivana PLAMEŇOVÁ, Lucia STANČIAKOVÁ, Pavol HOLLÝ, Juraj CHUDEJ, Kvetoslava KULICHOVÁ, Ján STAŠKO, Peter KUBISZ: Current data about thrombophilia states in the National registry of thrombophilia states in Slovak republic        
Michaela SÁSIKOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Angelika BÁTOROVÁ, Diana BARQAWIOVÁ, Adriana GREGUŠOVÁ, Ján CHANDOGA, Ladislava WSÓLOVÁ, Miroslav ŽIGRAI: Complex hemostatic disorder in liver cirrhosis        
Mária Pisarčíková, Milan Kurák, Martina LisIková, Jozefína Petrovičová, Iveta FANDÁKOVÁ, Peter Ratkovský: Severe sepsis and septic shock in children – results in register of sepsis 2008 - 2014


Overview
Zuzana KALINOVÁ, Peter JURIŠ, Ivan MARTINKA, Anton GÚTH: Campylobacteriosis epidemiology and Guillain–Barré syndrome        
Ivajlo POPOV, Kristína HORKOVIČOVÁ, Jela VALAŠKOVÁ, Vladimír KRÁSNIK: Artificial intraocular lenses, materials and design


Case report
Katarína SOBOLÍKOVÁ, Peter PLACHÝ, Amir Amiry MANESH, Ján VODRÁŽKA: Acute herpetic gingivostomatitis in adult patient


Lekársky obzor 4/2016

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri