Lekársky obzor 10/2015 - obsah časopisu

Lekársky obzor 10/2015Pôvodná práca/Original article

Denisa LIPTÁKOVÁ, Janka KOREŇOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK : Mikrobiologická analýza materského mlieka/Microbiological analysis of breast milk        
Ivana DEDINSKÁ, Slavomíra VALACHOVÁ, Denisa OSINOVÁ, Juraj MIKLUŠICA, Blažej PALKOCI, Michal MOKÁŇ: Polycystická choroba obličiek a transplantácia/Polycystic kidney disease and transplantation

Prehľad/Overview

Ľudmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠKOVÁ: Nové  stratégie  v  liečbe  chronickej  lymfocytovej leukémie/New strategies in the treatment of chronic lymphocytic leukemia        
Monika HRICOVÁ, Marek ORENČÁK: Dodržiavanie zdravotných odporúčaní pacientom/Patient´s adherence to health advice


Alena ONDREJKOVIČOVÁ, Gabriel PETROVICS, Ondrej BANGHA, Veronika JENDRUCHOVÁ, Vladimír BALOGH: Biomedicínske účinky akupunktúry/Biomedical effects of acupuncture        
MOJTO Viliam, KOLCUNOVÁ Martina, PLANK Karol, HUČKOVÁ Naďa, SLEZÁKOVÁ Laura: Gravidita a diabetes/Gravidity and diabetes

 

Kazuistika/Case report

Zuzana SERESOVÁ, Zuzana PROVAZNÍKOVÁ, Igor RUSŇÁK: Mülleriánsky adenosarkóm  uteru/Müllerian adenosarcoma of the uterus – case study        
Eva MIKUŠKOVÁ, Ľudmila DEMITROVIČOVÁ,  Beata MLADOSIEVIČOVÁ:: Neskoré následky po liečbe hodgkinovho lymfómu a vývoj sekundárnej akútnej myeloblastovej leukémie/Long-term complications of Hodgkin lymphoma therapy and subsequent secondary acute myeloblastic leukemia evolution

Miniatlas

Miroslav KILIAN: Problémy v liečbe zlomenín distálneho rádia/Problems in treatment of distal radial fractures syndrome

Lekársky obzor 10/2015