Lekársky obzor 9/2015

Lekársky obzor 9/2015

Lekársky obzor 9/2015Editorial

Viliam DOBIÁŠ: Urgentná medicína/Emergency medicine

Pôvodná práca/Original article

Andrea SMOLKOVÁ: Polytrauma – ovplyvňuje smerovanie pacienta mortalitu?/ Polytrauma – does routing have impact on mortality?