Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Lekársky obzor 3/2014

Pôvodné práce/Original article

Miroslava FUŇÁKOVÁ, Dana DÚBRAVOVÁ, Igor BÉDER, Ján TRNKA, Marek DRÁB, František HORN: Chirurgická liečba ovariálnych nádorov v detskom veku/Surgical treatment of ovarian masses in pediatric patients         87
Michal KABÁT, Pavel BABÁL, Eva VALACHOVIČOVÁ, Oľga MATUŠKOVÁ, Daniela ŠANDOROVÁ, Dana DÚBRAVOVÁ, Ján TRNKA, František HORN: Kraniosynostózy/Craniosynostosis         93

Prehľad/Overview

Zuzana ADAMOVÁ, Radim SLOVÁČEK, Jaroslav SANKOT: Rizikové faktory pro recidivu krvácení u divertikulární nemoci tračníku/Risk factors for haemorrhage recidivism in colon diverticular disease         101


Martin Boháč, Stanislav ŽIARAN, Lukáš ŠIMKO, Peter ZÁHOREC, Jozef  FEDELEŠ, sen.: Súčasné možnosti využitia somatických kmeňových buniek v humánnej medicíne/Recent applications of somatic stem cells in human medicine          104
Katarína BALKOVÁ, Yvetta GBELSKÁ: Mechanizmy rezistencie baktérií voči antibiotikám/Mechanisms of bacterial resistance to antibiotics         110
Dominika HRAŠKOVÁ, Marta HURBÁNKOVÁ, Štefánia MORICOVÁ: Nanočastice – vlastnosti, použitie a vplyv na zdravie/Nanoparticles – properties, uses and impact on health         118

 

MiniAtlas

Jozef VOJTAŠŠÁK jr., Jozef VOJTAŠŠÁK: Nezvyčajne veľká cysta fibulárneho menisku/Rear giant cysts of fibular meniscus         123


 

Lekársky obzor 3/2014 na čítanie. Otvoríte kliknuhím na obálku časopisu.

Lekársky obzor 3/2014