Bratislavský spolok medikov

Bratislavský spolok medikov (BSM) má webovú stranu www.bsm.sk. Je to predovšetkým fórum študentov, ktorí si tu vymieňajú užitočné informácie o štúdiu, termínoch, prázdninách, učebných textoch či pedagógoch. Je tu zoznam členov BSM. No na strane je množstvo ďalších informácií.

Výbornou kapitolou je zoznam všetkých absolventov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1919 po súčasnosť. Zoznam je úctyhodný – takmer 20 000 lekárov. Počiatočné ročníky mali niekoľko desiatok absolventov, najmenej lekárov skončilo vari v roku 1924/1925 – osemnásť. Stovka sa nakrátko prekročila v druhej polovici 30. rokov. Po 2. svetovej vojne začali počty prudko narastať a prvý vrchol bol v roku 1950/1951 – 441 absolventov. Štyri stovky ich boli aj v niektorých rokoch konca 70. rokov. V súčasnosti oscilujú okolo počtu 300 absolventov.

Fórum absolventov „založené r. 2005 pre obnovu kontaktov/hľadanie spolužiakov atď.“, je určené prihláseným členom. Heslo „Diplomovky“ obsahuje smernice, metodiku a dobré rady na písanie diplomových prác, spôsob odovzdania prác a fórum. Heslo „Ako sa učiť?“ prináša audioknihy o rýchlom učení, memorovaní, o prezentácii vedomostí, o zlepšovaní pamäti, o vyjadrovaní, o rýchlom čítaní a ďalšie dobré rady Briana Tracyho a ďalších autorov.

Je tu manuál, ako sa bezdrôtovo pripojiť na internet cez wifi v priestoroch LF UK, ponuka oficiálnych tlačív LF UK. Vyvíjajú sa služby on line, ako je zapisovanie povinne voliteľného predmetu (PVP), zapisovanie letnej povinnej praxe (LPP), zapisovanie tém diplomových prác.

Je tu informácia o úradných hodinách a priama linka na stranu LF UK v Bratislave – www.fmed.uniba.sk – a rýchla linka na Študentskú komoru Akademického senátu LF UK. Ďalšia priama linka vedie na Bioweb – bioweb.genezis.eu, ktorý „obsahuje kompletný prehľad stredoškolského učiva z biológie a je obohatený o množstvo doplňujúcich informácií, hlavne z oblasti cytológie, genetiky a molekulárnej biológie“. Niekoľko titulkov: Vznik Zeme. Pôvod života. Dejiny biológie. Štúdium bunky. Systém živej prírody. Biológia vírusov a prokaryot, rastlín, húb, živočíchov, človeka. Genetika. Molekulárna biológia. Biochemický kútik. Ekológia. MegaTest. Ďalšie kapitolky strany sú: Bursa medica, Forum medicum, Vox medici, Galérie.

Časopis Spasmus v elektronickej aj papierovej forme je určený „hlavne pre študentov, profesorov, docentov, asistentov a pre všetkých, ktorí majú záujem ho čítať“, ako uvádza šéfredaktorka so sympatickým úsmevom Kika Kuracinová. Časopis má množstvo rubrík: život na LF UK, poradňa, systém výučby, skúšky, medicína z rôznych kútov sveta, život mimo LF UK (čo môžem robiť okrem bifľovania?, akcie, párty, aktivity vo voľnom čase...), medicína a veda. Z množstva informácií, poznatkov a zážitkov, o ktorých sa dočítate v časopise, prezraďme superlatívy, s akými sa časopis vyjadruje o doc. RNDr. Vande Repiskej, PhD. z Ústavu biológie: „jednoznačne vedie v ankete o miesto najobľúbenejšieho pedagóga“. Je tam s ňou interview. Poteší aj výzva: „Pošli článok redakcii!“

Na záver adresa sympatického spolku: Bratislavský spolok medikov (BSM), Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, Slovensko.

Association of Bratislava Medical Students

Štefan Hrušovský @ Miroslav Šašinka