Lekársky obzor 3/2013 - obsah časopisu

Pôvodné práce/Original article

Lekársky obzor 3/2013 na webe HerbaMarián HLAVÁČ, Michal VENGLARČÍK: Peroperačná intraartikulárna analgézia po artroskopických operáciách kolena/Postoperative intraarticular analgesia after knee surgery          91
Jaroslav RIDOŠKO, Miroslav ŠTORCEL: Optimalizácia liečby zlomenín pätovej kosti. 2. Výsledky liečby/Optimal therapy of calcaneal fractures. Part 2 - Outcomes         95
Ľubica FORGÁČOVÁ, Andrea HERETIKOVÁ MARSALOVÁ, Kristína TREBULOVÁ: Monoterapia verzus kombinovaná liečba depresie u hospitalizovaných žien: retrospektívna klinická štúdia/Monotherapy versus combination therapy for depression in hospitalized women: retrospective clinical study         102
Lucia KRÍŽOVÁ, Stanislav ŠUTOVSKÝ, Branislav KOLLÁR, Pavel ŠIARNIK, Zuzana ČARNICKÁ, Peter TURČÁNI: Detekcia mierneho kognitívneho deficitu v staršej populácii sťažujúcej sa na poruchy pamäti/Mild cognitive impairment detection in older population complaining memory problems    107

 

Prehľady/Overviews

Martin ŠKODÁČEK, Igor ŠKODÁČEK: Nehody a úrazy z vývojově pedopsychologického hlediska/Accidents and injuries from the developmental paedopsychological viewpoint         112

Medicínska aktualita/Medical Actuality

Ingrid ŽITŇANOVÁ, Zdenka ĎURAČKOVÁ, Jana MUCHOVÁ: Životný štýl, nutričné návyky a diabetes mellitus/Nutritional habits, lifestyle and diabetes mellitus          120

MiniAtlas

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, Peter SZÉPE, Michaela ŠTUGELOVÁ, Martin 2FABIÁN, Abdolereza MAJIDI, Jaroslav ULICKÝ: Potransplantačná lymfoproliferatívna choroba po transplantácii pečene/Posttranplant lymfoproliferative disease after liver transplantation         117

Lekársky obzor 3/2013 na prečítanie - kliknite na obrázok