Editorial
Dana FARKAŠOVÁ: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave/Ten years of Slovak Medical University         347

Pôvodné práce/Original article

Adriana BOLEKOVÁ, Tatiana ŠPAKOVSKÁ, Darina KLUCHOVÁ: Postnatálny vývoj Meibomových žliaz z pohľadu nitrergickej inervácie/Postnatal development of nitrergic innervation of Meibomian glands         349
Adriana KOLLEROVÁ, Tibor ŠAGÁT, Rudolf RIEDEL: Komplexný regionálny bolestivý syndróm u detí/Complex regional pain syndrome in children         353
Emília HIJOVÁ, Andrea MADARASOVÁ-GECKOVÁ, Ingrid BABINSKÁ, HepaMeta tím: Stravovacie zvyklosti a výživa Rómov/Eating habits and nutrition of the Roma         358

 

Prehľady/Overviews

Zuzana PEKAROVIČOVÁ, Milan VYSKOČIL, Andrea HVIZDÁKOVÁ, Adriana REPTOVÁ: Funkčné poruchy gastrointestinálneho traktu/Functional gastrointestinal disorders         363
Ľubica SLOBODOVÁ, Jozef HOLOMÁŇ: Hepatocelulárny karcinóm – závažný globálny zdravotnícky problém/Hepatocellular carcinoma – a serious global healthcare problem          367
Vladimír BZDÚCH:  Aristoteles a vznik biológie ako vedy/Aristotle and the birth of biology as a science         372

Kazuistika/Case report

Terézia PETROVAJOVÁ, Vladimír BAK, Milan ORAVSKÝ, Milan SCHNORRER, Barbora VICHOVÁ: Gastrointestinálny strómový tumor – GIST z pohľadu chirurga ) /Gastrointestinal stromal tumours (GIST) from surgical point of view         375

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Miroslav ŽIGRAI, Milan VYSKOČIL, Martin FABIÁN, Michaela JEZBEROVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ: Portálna biliopatia/Portal biliopathy         383

Lekársky obzor 10/2012