Pôvodné práce/Original article

Miroslav ORSÁG, Ján KOLLER: Kožné  alotransplantáty a ich využitie/Skin allografts and their usage         307
Miroslav ORSÁG, Ján KOLLER: Kožné xenotransplantáty a možnosti ich využitia/Skin xenografts and the possibilities of their use         311
Jozef VOJTAŠŠÁK, jun., Jozef VOJTAŠŠÁK, sen.: Stresová subklinická synovitída u rekreačných športovcov stredného veku/Stress subclinical synovitis in middle age non-competitive athlete         316

 

Prehľady/Overviews

Miroslav BUDAJ, Zuzana POLJAK, Ivan HULÍN, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Nádorové kmeňové bunky/Cancer stem cells         320
Eva Rollerová, dagmar Zeljenková: Nové prístupy v liečbe chorôb centrálneho nervového systému: polymérne nanočastice – systémy cielene uvoľňujúce lieky/New approaches in therapy of central nervous system diseases – polymeric nanoparticles as targeting drug delivery systems         325
Peter CHVALNÝ, Martin SABOL, Róbert DONÁT, Daniel DYTTERT, Ján MALINA, Daniel ŠIŠKA: Aktuálny pohľad na chirurgickú liečbu karcinómu prsníka/Current insight into surgical treatment of breast carcinoma         330

Kazuistika/Case report

Kamila ŠAMUDOVSKÁ, Jaroslava OROSOVÁ, Martin BREZINA: Primárna pľúcna manifestácia Wegenerovej granulomatózy/Primary pulmonary manifestation of Wegener granulomatosis         336

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Jozef VOJTAŠŠÁK jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, sen.: Klinický priebeh nekrózy hlavy stehnovej kosti v koincidencií so psoriázou/Necrosis of femoral head coincident with psoriasis         339

MedWeb

Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Diskusia o dôležitosti rôznych krvných tlakov naberá na obrátkach/The debate is gaining momentum due to the importance of various blood pressures         341

Lekársky obzor 9/2012