Lekársky obzor 7-8/2012 od vydavateľstva HerbaEditorial

Ladislav Hegyi: Sociálne aspekty chronických chorôb v geriatrii/Social aspects of chronic diseases in geriatrics         231

Pôvodné práce/Original article

Daniela PALÚCHOVÁ: Zdravotná starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb/Health care for the elderly in social care services         233
Daniela PALÚCHOVÁ: Ľudské zdroje v ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb/Human resources in the nursing and rehabilitation care for the elderly in social care services         238
Andrea ČERŇANOVÁ, Miroslav SABO: Názory študentov zo zdravotníckych vysokých škôl na predsudky voči duševne chorým/Students‘ views of medical universities on prejudice against the mentally ill         242
Andrea JOVANKOVIČOVÁ, Janka JAKUBÍKOVÁ: Riziká pírsingov v orálnej a tvárovej oblasti/Piercing risks in oral and facial region         248

 

Prehľady/Overviews

Milica SUCHÁNKOVÁ: Úloha a význam  lekárskej posudkovej činnosti/Medical assessment activity tasks and importance         252
Milica SUCHÁNKOVÁ: História sociálneho zabezpečenia/History of the social protection system         257
Milica SUCHÁNKOVÁ: Konflikt a jeho riešenie v posudkovom konaní/ The conflict and it`s solution in medical assessor practice         261
Mária GAZDOVÁ: Lekárska posudková činnosť v rezorte ministerstva vnútra/Medical assessment activity in Ministry of Interior         265
Milica SUCHÁNKOVÁ: Lekárska posudková činnosť na účely dôchodkového poistenia/Medical assessment activity of pension insurance         267
Milica SUCHÁNKOVÁ, Jolana ZLATOŠOVÁ: Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia/Medical assessment activity in accident insurance         274
Milica SUCHÁNKOVÁ: Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia/Medical assessment activity of sickness insurance         280
Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ, Ladislav HEGYI: Chronická obličková choroba vo vyššom veku/Chronic kidney disease in older people         287
Zuzana ČERMÁKOVÁ, Radomíra HRDLIČKOVÁ, Šárka BLAHUTOVÁ: Trombotická  trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení/Thrombotic thrombocytopenic purpura. Actual guidelines in diagnostics and therapy         294

Miniatlas/MiniAtlas

Miron PETRAŠOVIČ, Filip DANNINGER, Igor TIBENSKÝ, Igor STRÁŇAVA: Amputácia podľa Symeho v liečbe terminálneho štádia diabetickej nohy/Syme limb amputation in end-stage diabetic foot         299


Loading...