Editorial

Ján BREZA, st.: 40. výročie prvej transplantácie obličky na Slovensku/40th anniversary of the 1st kidney transplantation in the Slovak Republic         187

Pôvodné práce/Original article

Zuzana ŽILINSKÁ, Martin CHRASTINA, Zuzana KIZEKOVÁ, Ján BREZA: Rekurencia glomerulonefritíd po transplantácii obličky/Recurrence of glomerulonephritis after kidney transplantation         190
Ján BREZA ml., Zuzana ŽILINSKÁ, Martin CHRASTINA, Ján BREZA st.: Lymfokéla  po  transplantácii  obličky/Lymphocele after kidney transplantation         197
Branislav TREBATICKÝ, Zuzana ŽILINSKÁ, Martin CHRASTINA, Ján BREZA: Komplikácie po biopsii transplantovaných obličiek – naše skúsenosti/Complications after transplanted kidney biopsy – our experience         204
Martin CHRASTINA, Zuzana ŽILINSKÁ, Boris RYCHLÝ, Branislav TREBATICKÝ, Ján BREZA ml., Peter BUJDÁK, Ján BREZA: Duálne transplantácie obličiek/Dual kidney transplantation         209

 

Prehľady/Overviews

Jaroslav RIDOŠKO: Optimalizácia liečby zlomenín pätovej kosti/Optimal therapy of calcaneal fractures          214

Kazuistika/Case report

Blanka SUCHANCOVÁ, Juraj LYSÝ,  Andrej THURZO: Medziodborová spolupráca čeľustného ortopéda s inými stomatologickými odbormi/Interdisciplinary cooperation between orthodontist and other dental         222

Lekársky obzor 6/2012 od Herby