Editorial
Marián BÁTOVSKÝ: Dvadsať  rokov  Gastroenterologickej  kliniky  Slovenskej  zdravotníckej  univerzity  a   Univerzitnej  nemocnice  Bratislava/Twenty years of Gastroenterological Dept. of Slovak Medical University and University hospital Bratislava         359

Pôvodné práce/Original article
Juraj LYSY, Martina SEKELSKA, Jana KOSTOLANSKA, Andrej THURZO, Blanka SUCHANCOVA, Zuzana LYSA:  Prevalence of midline diastema in Slovak population/Prevalencia strednej diastémy v slovenskej populácii
(in English)         361

 

Prehľady/Overviews
Alexandra DANNINGEROVÁ MOLNÁROVÁ,  Marián BÁTOVSKÝ: Overlap syndrómy a ich miesto medzi autoimunitnými chorobami pečene/Overlap syndromes and their place between hepatic autoimmune diseases         365
Anton VAVREČKA, Marián BÁTOVSKÝ,  Rudolf HRČKA, Ľudovít JANČULA: Perkutánna transhepatálna cholangiografia a  drenáž žlčových ciest v súčasnosti/ Percutaneous transhepatic cholangiography and drainage of biliary ducts in the present time         372
Daniel MALÍK,  Marián BÁTOVSKÝ: Pseudomembránová kolitída/ Pseudomembranous colitis         377
Igor PÁV, Marian BÁTOVSKÝ: Čo by mal internista vedieť o celiakii/What should internist know about celiac disease?         381

Kazuistika/Case report
Ľudovít JANČULA, Marián BÁTOVSKÝ: „Poúrazová“ trombóza  portálnej žily/Posttraumatic portal vein thrombosis         385
Vladimír KLINOVSKÝ, Rudolf HRČKA, Antonín VAVREČKA: Pneumoretroperitoneum, pneumoperitoneum, pneumomediastinum, podkožný emfyzém a raritné pneumoskrótum po endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatikografii/ Pneumoretroperitoneum, pneumoperitoneum, pneumomnediastinum, subcutaneous emphysema and rare pneumoscrotum after endoscopic retrograde cholangiopancreatography         389
Tomáš ZAMBORSKÝ, Barbora DESATOVÁ, Marian BÁTOVSKÝ: Gastrointestinálne prejavy u 24-ročnej pacientky s hereditárnym angioedémom/ Gastrointestinal manifestation of hereditary angioedema in 24 year old patient         394

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Zuzana PEKAROVIčOVá, Magdaléna MIŽIČKOVÁ, Vladimír JAVORKA, Emöke ŠTEŇOVÁ, Andrea HVIZDÁKOVÁ: Charcotova noha – diagnostika/Charcot foot - diagnosis         397


 

Celý časopis Lekársky obzor 1/2011 na prečítanie

{swf;images/flash/2011-lekarsky-obzor-09-herba.swf;[changeparams]width=99(ascii:37);[/changeparams]}