• Ján PODOBA, Peter HNILICA
  • Cytológia štítnej žľazy
  • Lek Obz, 59, 2010, 11, s. 461-462

Thyroid cytology

Aspiračná cytodiagnostika strumy patrí stále medzi základné vyšetrovacie metódy v tyreoidológii. Má ne­zastupiteľné miesto v diferenciálnej diagnostike uzlovej strumy. Po ústupe endemickej strumy je potrebné ku každej uzlovej strume pristupovať ako k potenciálnej malignite. Uzlová struma predstavuje 5 – 10% riziko malignity. Napriek pokrokom v nukleárnej medicíne, v ultrasonografickej a laboratórnej diagnostike žiadna zo súčasných vyšetrovacích metód nedokáže nahradiť cytologické vyšetrenie. Napriek svojim dobre známym slabším stránkam je toto vyšetrenie stále zlatým štandardom pri rozlíšení benígnej a malígnej strumy a pri rozhodovaní sa pre jej operačné riešenie.

V ére pred zavedením ultrasonografie a imuno­logickej laboratórnej diagnostiky do bežnej endo­krinologickej praxe sa diagnostika najčastejšieho zápalu štítnej žľazy – chronickej lymfocytárnej tyreoiditídy – nezaobišla bez cytologického vyšetrenia. Aj keď v sú­časnosti už aspiračná cytodiagnostika nedominuje vo vyšetrovacom algoritme tejto najčastejšej tyreopatie, v určitých situáciách po nej stále musíme siahnuť, rovnako diagnostické rozpaky pri subakútnej tyreoidití­de suverénne vyrieši cytologické vyšetrenie.

Literatúra

1.    HNILICA, P., PODOBA, J.: Aspiračná tenkoihlová biopsia v predoperačnej diagnostike netoxickej uzlovej strumy. Bratisl Lek Listy, 96, 1995, č. 11, s. 616-618.
2.    ORELL, S.R., PHILIPS, J.: The Thyroid. Fine-Needle Biopsy and Cytological Diagnosis of Thyroid Lesions. Basel: Karger, 1997, 205 s.
3.    Cooper, D.S., Doherty, G.M., Haugen, B.R., Kloos, R.T., Lee, S.L., Mandel, S.J., Mazzaferri, E.L., McIver, B., Sherman, S.I., Tuttle, R.M. (The American Thyroid Association Guidelines Taskforce): Management Guidelines for patients with thyroid nodules and  ifferentiated thyroid cancer. Thyroid, 16, 2006, č. 2, s. 1-33.

Ján PODOBA, Peter HNILICA
(Z Katedry endokrinológie a metabolických chorôb LF SZU a Oddelenia klinickej endokrinológie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, vedúci doc. MUDr. J. Podoba, CSc.)