Pôvodné práce/Original article
Miloš MATEJ: Teploliečba saunou/Sauna thermotherapy 
František ONDRISKA, Gabriela VOZÁROVÁ, Silvia PENCÁKOVÁ, Anna ŠOLTÉSOVÁ, Ľudmila ŠIŠKOVÁ: Diagnostika askariózy dôkazom sérových protilátok/ Diagnosis of ascariasis with proof of serum antibodies 
Michala BÉREŠOVÁ, Beáta TARAGEĽOVÁ: Dynamika zmien v incidencii vírusovej hepatitídy typu A v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1977 - 2006/ Dynamics of changes in the incidence of virus hepatitis type A in the district of Rimavská Sobota during 1977 – 2006
Prehľady/Overviews
Peter CHLEBO, Martina ČIŽMÁROVÁ, Katarína ŠRAMKOVÁ - FATRCOVÁ, Eva DUDRÍKOVÁ, Ivan TURIANICA: Antioxidanty - benefit a kontroverzie/Antioxidants - benefits and controversies 

Verejné zdravotníctvo/Public health
Viera BENCOVÁ, Juraj ŠVEC: Indikátory kvality komplexnej starostlivosti o starnúcu populáciu v Európe/Quality indicators of the complex care for aging population in Europe 

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility
Karol TÓTH: Trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou/Crime of sexually transmitted diseases 

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine
Štefan HRUŠOVSKÝ: Jedovaté huby v Slovensku: I. časť/Poisonous mushrooms in Slovakia: part I 

Medicína na webe/Medical web
Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Testosterón a úmrtnost/Testosterone and mortality 

Medicínske aktuality/Medical actualities
Ivan BIELIK: Sestry a európske stratégie zdravia v 21. storočí 
Registre/Registers
Ester KOVÁČIKOVÁ: Autorský index/Author´s index 
Miroslav ŠAŠINKA: Vecný index/Card index 

Autodidaktický test/Autodidactic test

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri