Editorial

Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ: Nefrológia v súčasnosti/Contemporary nephrology

Viera SPÚSTOVÁ, Martin DEMEŠ: Svetový deň obličiek/World Kidney Day

Pôvodné práce/Original article

Kamila ŠAMUDOVSKÁ, Ľudmila PODRACKÁ, Juraj HEDVIG: Je homocysteín rizikový faktor u detí s chronickou obličkovou chorobou?/Is a homocysteine a vascular toxin in children with chronic kidney disease?

Oľga NYITRAYOVÁ, Dušan DANIŠ, Alena JENČOVÁ, Petronela MALENOVSKÁ: Elektrónová mikroskopia v obličkovej biopsii/ Electron microscopy in renal biopsy

Prehľady/Overviews

Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA, Ivo TOPOĽSKÝ: Nefropatia HIV/HIV nephropathy

Peter PONŤUCH, Katarína BOBOCKÁ, Jozef KALUŽAY: Účinná liečba artériovej hypertenzie a diabetu spomaľujú vývoj diabetickej neuropatie/The effective antihypertensive and antidiabetic therapies slow the progression of diabetic nephropathy

Adrián OKŠA: Nové možnosti antihypertenzívnej a renoprotektívnej liečby  u pacientov s chronickou chorobou obličiek/New possibilities of antihypertensive and renoprotective treatment in patients with chronic kidney disease

Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ, Ivo TOPOĽSKÝ: Melamín a urolitiáza u detí/Melamine and children's urolithiasis

Martin DEMEŠ: Nefrologická aktivita v Slovenskej republike v roku 2007/ Nephrologic activity in Slovak republic in 2007

Eva LACKOVÁ: Starostlivosť o pacienta po transplantácii obličky/Patient's management after kidney transplantation

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Karol TÓTH: Trestný čin úkladnej vraždy 2/Crime of plot murder 2

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Petra GINDLOVÁ, Víťazoslav BELAN, Jana MOCZOVÁ, Martin FABIÁN: CT diagnostika cievnych mozgových príhod. Časť 1 - Ischemické náhle cievne mozgové príhody/CT diagnosis of acute stroke. Part 1 - Cerebral ischaemia

Medicína na webe/Medical web

Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ:

Medicínske aktuality/Medical actualities

Ivan BIELIK: Vedecká rada v duchu habilitácií a finančnej krízy/Scientific Council in term of habilitations and financial crisis

Osobnosti/Personalities

Karol KAPELLER: K životnému jubileu Prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc./ Anniversary of G. Čierny, M.D., PhD., Professor

Autodidaktické testy/Autodidactic tests

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news